Gulvmarkering

Med AAG Gulvmarkering får du en effektiv, sikker og synlig markering på gulv. AAG Gulvmarkering findes i mange forskellige udgaver og anvendes bl.a. til markering omkring produktionsudstyr, til retningsvisning og til afgrænsning af sikkerhedszoner. Produkterne er også ideelle til trafikmarkering i eksempelvis lagerhaller og produktionsområder, hvor de kan fungere som fodgængerarealer eller andre trafikrelaterede retningsvisninger. AAG Gulvmarkering anvendes også bredt til skiltning af regler, manualer og lignende, hvor diverse symboler synligt markerer udstyr som brandslangerulle, brandslukker, branddørzoner, nødudgange og lignende.